آخرین ها

راهیان نور یک حرکت فرهنگی در تجدید بیعت با آرمان های شهدا است

eee

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه گفت: راهیان نور یک حرکت فرهنگی و معنوی عظیم در تجدید بیعت با آرمانهای شهدا است، شهدایی که بهترین نمونه ها از زیبایی های خلقت هستند. بیشتر بخوانید