خانه / شهدا

شهدا

مروری بری زندگی شهید عملیات مطلع الفجر/ از حضور فعال شهید خانی در جبهه هوان و تیله کوه تا شهادت در جبهه آوزین

776549_915

شهید یداله خانی علی رغم حضور فعالش در جبههای غرب همپای سایرهمقطاران رزمنده است نهایتاً در منطقه عملیاتی مطلع الفجر آوزین بر اثر برخورد مستقیم خمپاره به مقام شامخ شهادث نایل شد . بیشتر بخوانید